banner

Dec 19, 2011

篆刻創作 Engraving Works

+篆鼎飄馨
Four-Style Ancient Chinese Characters

Chinese Brush Calligraphy and Relief Engraving on Stone and Alder
Ink-Printed on Cotton Paper
40’’x15’’


李商隱   無題詩
在一公分正方的牛角章上刻上了56字的無題詩
No-name Poem

56- character Miniature Relief Engraving on Buffalo Horn
Ink-Printed on Paper

1cm x 1cm  (slightly shy of  3/8’’ x 3/8’’)                           Translation (to the best of my English skills):


                           Difficult to see you, Harder to leave you
                           The warm wind is gone and the flowers are done
                           Silkworms finish cocooning only to find themselves trapped
                           Candles stop weeping only because the wicks have burnt down
                          The yearning makes your hair lose its shine in the morning light
                          The longing makes my heart chill in the moonlit night
                          The road to see you is close yet far
                          May doves carry my whispers to where you are


和加幣一分錢(約台幣一元的大小)的尺寸比較
No-name Poem

Actual Size of the Work in Comparison With A Penny


六分圆形閒章
3/4’’  round  leisure seals

九龍金印
聖華九龍殿---無極皇母金旨
Nine-Dragon Seal for the Mother of Heaven

Relief Engraving on Stone
Ink-Printed on Paper
4’’x2.5’’

Content Translation:
Saint Chinese Nine- Dragon Temple
Seal of the Almighty Mother of  Heaven
(Qin Dynasty Chinese character)

松鶴延年


Pine & Crane
Relief Engraving on Barling Stone
Ink-Printed on Paper

2.5’’x1''

龍的傳人
The offspring of Dragon

Relief Engraving on Alder
Ink-Printed on Paper
2.5’’x2.5’’禪修四弘願之一
衆生無邊誓願度
The First Wish of the Four Great Vows of Zen

Relief Engraving on Barling Stone
Ink-Printed on Paper
2.5’’x1’’

Content Translation:
Sentient Beings are Numberless, I Vow to Liberate Them 
禪修四弘願之二
煩惱無盡誓願斷


The Second Wish of the Four Great Vows of Zen
Relief Engraving on Barling Stone
Ink-Printed on Paper
2.5’’x1’’

Content Translation:
Desires are Inexhaustible, I Vow to Put an End to Them  博學 審問 慎思 明辨 必有真知 方能力行
  己所不欲  勿施於人  有所不得  反求諸己
  為天地立心  為生民立命
  為往聖繼絶學  為萬世開太平

The Doctrine of Mean禪修四弘願之三
法門無量誓願學
The Third Wish of the Four Great Vows of Zen

Relief Engraving on Barling Stone
Ink-Printed on Paper
2.5’’x1’’

Content Translation:
The Dharmas are Boundless, I Vow to Master Them 
禪修四弘願之四
佛道無上誓願成
7. The Fourth Wish of the Four Great Vows of Zen

Relief Engraving on Barling Stone
Ink-Printed on Paper
2.5’’x1’’

Content Translation:
The Buddha’s Way is Unsurpassable, I Vow to Become it


九天玄女娘娘
Virgin of Cloud-Nine

Relief Engraving on Alder
Ink-Printed on Paper
2  3/4’’ x 2  3/4 ’’
貧賤不能移
威武不能屈
富貴不能淫
Confucianism’s Three Principles of A Gentleman

Relief Engraving on Barling Stone

Ink-Printed on Paper
2.5’’x1’’

                       Content Translation:
                                             Poor and Lowly Circumstances Won’t Change One’s Noble Thoughts and Feeling
                      Brute Force Won’t Make One Succumb
                            Fortune and Wealth Won’t Lead One to Promiscuousness and Licentiousness


玉皇大天尊
Seal For the God of Heaven


Relief Engraving on Alder
Ink-Printed on Paper
2.5’’x2.5’’私章  對章
Personal & Paired seals


Relief Engraving on Miscellaneous Material
Ink-Printed on Paper
3/4 ‘’ x3/4’’  &  5/8'' x5/8''

2 comments:

 1. lưng về phía Vương Lâm như đang tự nói chuyện với mình.

  - Đi xuống....

  dong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  tổng đài tư vấn pháp luật
  công ty luật hà nội
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Trong bức tranh có bóng người cũng chẳng phải chuyện mới lạ đối với Vương Lâm. Năm đó ở Chu Tước tinh khi hắn đối mặt với Tam tổ của Tiên Di tộc. Khi đối phương xuất ra phù chú liền bị bóng hình trong bức tranh thu vào bên trong.

  Đối với bức tranh này, Vương Lâm vẫn thắc mắc. Sau khi tu vi đạt tới Vấn Đỉnh kỳ cũng từng lấy nó ra để nghiên cứu. Nhưng vẫn không có gì tiến triển. Tuy bức tranh này có thể hạ ấn ký nhưng lại không thể điều khiển.

  Vào lúc này, khi bóng người trong bức hiện ra, Vương Lâm bừng tỉnh liền phát ra một đạo thần niệm.

  - Đi xuống cái hố này?

  - Đi xuống... - Bóng hình yêu kiều lại nhẹ giọng nói.

  Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn thu hồi thần thức, cúi đầu nhìn thoáng qua cái hố bên cạnh. Trong hố chỉ có một màu đen ngăn cản tầm mắt.

  Trầm ngâm một chút, Vương Lâm không nhìn nữa nhanh chóng đuổi theo Chu Dật.

  ReplyDelete
 2. Many on-line on line casino gamers are interested in sampling the last slot machine games, card games, table games, or different games at no cost. At 888casino NJ we provide many free on line casino games, together with the newest releases. Be advised that live on line casino games are never provided in a free play format. Although one could also be} sceptical when they hear the term ‘wagering requirement,’ that is commonplace apply, even for the best on line casino offers 다 파벳 우회 주소 discovered on-line.

  ReplyDelete